Email cím:
Jelszó:
 
 
Elfelejtette a jelszavát?
TERMÉK GYORSKERESÉS
0 termék - 0 Ft

 

Az Ön kosara üres.

 

 

ALFA Garancia X Termékismertető

 

GARANCIA X háztartási gépek 

                                      
gyári garancia meghosszabbítása biztosítás


Biztosítási termékismertető

A társaság: Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.. A termék: GARANCIA X háztartási gépek gyári garancia meghosszabbítása

Tevékenységi engedély száma: MNB: H-EN-II-120/2016

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a GARANCIA X háztartási gépek gyári garancia meghosszabbítása dokumentumban érhető el.

Bejegyzés szerinti tagállam: Magyarország

Szabályozási státusz:           MNB által felügyelt biztosító részvénytársaságl

 

Milyen típusú biztosításról van szó?yen típusú biztosításról van szó?

A GARANCIA X háztartási gépek gyári garancia meghosszabbítása biztosítás áruházakban, webáruházakban újonnan vásárolt fogyasztási cikkekre köthető kiterjesztett garancia fedezetet tartalmaz a választott biztosítási csomag és a vásárolt termék szerint.
A biztosítás pontos kockázati körét és a fedezet terjedelmét az egyes szerződések és biztosítási csomagok tartalmazzák.

Mire terjed ki a biztosítás?

A gyártói garancia letelte után a biztosított termékben jelentkező belső meghibásodásra, amely miatt a biztosított termék a rendeltetésszerű haszná-latra alkalmatlanná válik.


Mire nem terjed ki a biztosítás?

A biztosító kockázatviselése nem terjed ki pl.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A fenti felsorolás a legfontosabb kizárásokat tartalmazza, a kizárásokat a GARANCIA X háztartási gépek gyári garancia meghosszabbítása biztosítás feltétele részletesen tartalmazza.Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
 

 

 

 

 


A fenti felsorolás példálózó jellegű, a korlátozásokat és mentesüléseket a GARANCIA X háztartási gépek gyári garancia meghosszabbítása biztosítási feltétel részletesen tartalmazza.


GX-PID-230801                                                                                                                                                                                                              1/2 oldal
 

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosítás területi hatálya Magyarország.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

A szerződőt, illetve a biztosított(ak)at az alábbi kötelezettségek terhelik:

  a szerződés megkötésekor közlési kötelezettség,

  a szerződés időtartama alatt változás-bejelentési és kármegelőzési kötelezettség,

  kár esetén kárenyhítési, kárbejelentési, információ-adási kötelezettség,

  a szerződőt díjfizetési kötelezettség terheli.


Mikor és hogyan kell fizetnem?

  a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg,

  a biztosítási díj egyösszegben fizetendő az áruházban, webáruházban a termék megvásárlásával egyidőben.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

  A biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik.

  A biztosítási szerződés határozott időtartamra 12, 24, 36 vagy 48 hónapra köthető.


Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

  A biztosítási szerződés határozott időtartamra szól, és rendes felmondással a létrejöttét követő első három évben nem mondható fel.

  Ha a Szerződő a biztosított termék áruházi megvásárlásától a vásárlás napját követő 3 munkanapon belül eláll, a biztosítási szerződés is megszűnik.

Ha a Szerződő távértékesítés keretében tett ajánlatot a biztosítási szerződés megkötésére, jogosult azt a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül felmondani.

Ha a Szerződő a biztosított terméket áruvásárlási kölcsönből vásárolta és a kölcsönszerződéstől a megkötést követő 14 napon belül eláll, vagy a finanszírozó a kölcsön folyósítását megtagadja, akkor a biztosítási szerződés az elállás, illetve a kölcsön folyósításának megtagadása napján 24 órakor megszűnik.


GX-PID-230801                                                                                                                                                                                                              2/2 oldal